პარტნიორები

uni.ge თანამშრომლობს როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ორგანიზაციებთან.

ჩვენი პარტნიორები არიან:

uni.ge ამავე დროს არის Erasmus+ სააგენტოების ქსელის წევრი, რომელიც ევროპის 33 და ევროკავშირის პარტნიორ 27 ქვეყანას აერთიანებს.