ჩვენ შესახებ

uni.ge არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირია, რომელიც შეიქმნა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით 2014 წლის 1 აგვისტოს და რომლის საქმიანობისა და ინტერესის სფეროს განათლების სისტემა წარმოადგენს.

კერძოდ, მუშაობის კონკრეტული მიმართულებებია:

 • საგანმანათლებლო სფეროში არსებული საკითხების კვლევა, როგორც ლოკალური, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით;
 • საექსპერტო მომსახურება (განათლების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავების ხელშეწყობა და სხვა);
 • შესაბამისი საგამომცემლო საქმიანობის წარმოება;
 • თანამშრომლობა საქართველოს და უცხოეთის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
 • ორგანიზაციის მიზნების განსახორციელებლად მიმართული ნებისმიერი სხვა საქმიანობა;
 • დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობა და სხვა.

ორგანიზაციაში ოთხი თანამშრომელია:

 • დირექტორი – ლიკა ღლონტი
 • პროექტების მენეჯერი – ნინო ურუშაძე
 • პროექტების მენეჯერი – თამარ ლორთქიფანიძე
 • ბუღალტერი - ნინო ბერიშვილი

აკადემიურ სფეროში საკონსულტაციო ფუნქციას ასრულებს ექსპერტთა საბჭო, რომელიც შედგება განათლების სპეციალისტებისაგან:

 • ნინო ჯავახიშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 • ირინე დარჩია – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი
 • ირინე ხანთაძე – კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი